Back to the main Crossref website
Crawler Status Report
Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling
Last Crawled2019-05-23 19:45:27.0
total DOIs165
Checked14
Confirmed0
Semi-Confirmed0
Not Confirmed0
Bad0
Login Page0
Exception0
httpCode14
httpFailure0