Back to the main Crossref website
Crawler Status Report
Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund
Last Crawled2016-11-01 06:01:03.0
total DOIs177
Checked8
Confirmed8
Semi-Confirmed0
Not Confirmed0
Bad0
Login Page0
Exception0
httpCode0
httpFailure0